hoạt đông ngoài giờ lên lớp tháng 1,2- 2018

Thứ tư - 31/01/2018 08:39

Ngày soạn: 5 /01/2018

CHỦ ĐIỂM THÁNG 1

MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

Tiết 9:    “Mùa xuân và truyền thống văn hoá quê hương đất nước”

1.     Yêu cầu giáo dục:

-         Giúp HS có những hiểu biết nhất định về phong tục tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp của quê hương đất nước trong không khí mừng Xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc.

-         Học sinh có niềm tự hào và yêu mến quê hương, đất nước.

-         Học sinh biết tôn trọng và giữ gìn bảo vệ những nét đẹp văn hoá truyền thống, phong tục tập quán, phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam.

2.     Nội dung và hình thức hoạt động:

a.     Nội dung:

-         Những phong tục tập quán tốt đẹp mang nét đẹp văn hoá đón Tết, mừng Xuân của quê hương đất nước.

-         Những đổi mới tích cực trong đời sống văn hoá của quê hương.

-         Các bài hát, bài thơ, truyện kể về truyền thống văn hoá tốt đẹp của quê hương đất nước.

b.     Hình thức hoạt động:

-         Thi tìm hiểu giữa 2 đội về phong tục tập quán, truyền thống văn hoá mừng Xuân đón Tết của quê hương đất nước.

-         Văn nghệ.

3.     Chuẩn bị hoạt động:

a.     Về phương tiện hoạt động:

-         Các tư liệu, tranh ảnh, câu đố, câu hỏi… về những phong tục tập quán, truyền thống văn hoá mừng Xuân đón Tết của quê hương đất nước; của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và của các nước trên thế giới.

-         Các bài hát, bài thơ, truyện kể về phong tục tập quán của Việt Nam

b.     Về tổ chức:

Ø Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:

-         Nêu ý nghĩa, nội dung, hình thức của chủ đề hoạt động và yêu cầu, hướng dẫn học sinh sưu tầm tìm hiểu các tư liệu có liên quan đến chủ đề của buổi sinh hoạt.Thống nhất chương trình cùng cán bộ lớp; Phân công mỗi tổ cử 3 bạn tham gia cuộc thi.

-  Soạn ra các câu hỏi, câu đố tham gia cuộc thi và các đáp án.

Ø    Nhiệm vụ của học sinh:

-  Từng tổ phân công người tham gia cuộc thi; Ban văn nghệ chuẩn bị 4 tiết mục văn nghệ.

-  Phân công người điều khiển chương trình: bạn Lê Diệu Linh; Thư ký: bạn Vy. Phân công tổ 1 trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế.

4.                 Tiến hành hoạt động:

a.                 Khởi động:

-  Bạn Lê Diệu Linhnêu lý do cuộc họp và giới thiệu đại biểu:Cô giáo chủ nhiệm; giới thiệu chương trình và thời gian thực hiện chương trình buổi sinh hoạt.

-  Quản ca bắt nhịp bài hát tập thể: “Mùa xuân về”

b.                 Cuộc thi:

-  Bạn Lê Diệu Linhlần lượt nêu các câu hỏi.

-  Thành viên của 2 đội thi (3 bạn tổ 1 + 3 bạn tổ 2 là đội thành viên của đội Chim Én; 3 bạn tổ 3 + 3 bạn tổ 4 là đội thành viên của đội Chim Chiền Chiện) lắng nghe câu hỏi và rung chuông báo hiệu xin trả lời; đội nào rung chuông trước sẽ được trả lời; nếu đội rung chuông trả lời sai thì đội còn lại vẫn có thể rung chuông xin trả lời lại. Đội nào trả lời đúng sẽ ghi được 1 điểm. Nếu cả 2 đội cùng trả lời sai thì mời cổ động viên trả lời; nếu không ai trả lời đúng thì nhờ BGK giúp đỡ.

-  Ban giám khảo cho điểm sau mỗi câu hỏi. Bạn Thảo Vy ghi điểm lên bảng.

-  Sau khi hết các câu hỏi đội nào có số điểm cao nhất sẽ là đội thắng cuộc.

-  Mời giáo viên chủ nhiệm trao phần thưởng cho đội thắng cuộc.

c.                  Văn nghệ:

5.                 Kết thúc hoạt động:

-  Mời cô giáo chủ nhiệm phát biểu ý kiến động viên tinh thần của các bạn học sinh tham gia buổi sinh hoạt ngày hôm nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày soạn: 5 / 01/2018.

Tiết 10:            “Truyền thống cách mạng và những nét đổi thay của quê hương”

1.     Yêu cầu giáo dục:

-         Học sinh hiểu được những nét lớn về truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống học tập, lao động sản xuất và những nét đổi thay ở quê hương do Đảng lãnh đạo.

-         Giúp học sinh tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về quê hương, càng yêu mến làng xóm, trường lớp của mình.

-         Hướng cho học sinh tự giác học tập, rèn luyện đạo đức để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương.

2.     Nội dung và hình thức hoạt động:

a.     Nội dung:

-         Những nét lớn về truyền thống cách mạng ở Hà Nội; Những nét đổi thay ở quê hương.

-         Những truyền thống học tập, sản xuất ở địa phương; những tấm gương bảo vệ và xây dựng quê hương giàu đẹp.

b.     Hình thức hoạt động:

-         Tổ chức kể chuyện, trao đổi, thảo luận về truyền thống cách mạng, truyền thống bảo vệ và xây dựng quê hương, và những tấm gương sáng, những nét đổi thay ở quê hương.

3.     Chuẩn bị hoạt động:

a.     Về phương tiện hoạt động:

-         Tư liệu tranh ảnh, bài viết thơ ca về truyền thống cách mạng ở Hà Nội. Các tấm gương tiêu biểu trong đấu tranh cách mạng, trong lao động sản xuất ở Hà Nội, các thành tựu và di sản văn hoá Hà thành.

-         Các câu hỏi – đáp án; Phần thưởng.

b.     Về tổ chức:

Ø Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:

-         Nêu ý nghĩa, nội dung, hình thức của chủ đề hoạt động và yêu cầu, hướng dẫn học sinh sưu tầm tìm hiểu các tư liệu có liên quan đến chủ đề của buổi sinh hoạt.

-         Cử ban tổ chức cuộc thi: Lớp trưởng, cán sự bộ môn môn Nhạc, bạn lớp phó phụ trách học tập.

Ø Nhiệm vụ của học sinh:

-         Phân công người điều khiển chương trình: bạn Lê Diệu Linh; Thư ký: bạn Vy.

-         Phân công tổ 2 Trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế.

4.     Tiến hành hoạt động:

a.     Khởi động:

-         Bạn Lê Diệu Linh nêu lý do cuộc họp và giới thiệu đại biểu: cô chủ nhiệm, tham gia cuộc họp.

-         Quản ca bắt nhịp bài hát tập thể: “Em là mầm non của Đảng”.

b.     Toạ đàm:

-         Bạn lớp trưởng lần lượt nêu các vấn đề và câu hỏi:

+ Bạn hãy kể tên các anh hùng liệt sĩ của xã Dân Hòa.

+ Bạn hãy kể chuyện về 1 tấm gương sáng Đảng viên của xã Dân Hòa trong phong trào xây dựng phường vững mạnh.

+ Xã Dân Hòa của chúng ta trong những năm gần đây có những đổi thay như thế nào?

c.      Văn nghệ:

5.      Kết thúc hoạt động:

-         Giáo viên chủ nhiệm nhận xét thái độ tham gia hoạt động của từng tổ, tuyên dương những cá nhân học sinh tham gia nhiệt tình và đạt hiệu quả.

   6. Tích hợp tìm hiểu về công ước quyền trẻ em

Nội dung cơ bản của công ước quyền trẻ em:

- Quyền được đối xử bình đẳng và bảo vệ chống lại sự kỳ thị phân biệt tôn giáo, nguồn gốc và bình đẳng giới;

- Quyền có tên gọi và quốc tịch;

- Quyền về sức khỏe và y tế;

- Quyền được giáo dục và đào tạo;

- Quyền giải trí, vui chơi và tiêu khiển;

- Quyền tự tìm hiểu thông tin, quyền phát biểu, quyền được lắng nghe và tụ họp;

- Quyền riêng tư và sự giáo dục không bạo lực trong ý nghĩa của bình đẳng và hòa bình;

- Quyền được trợ giúp ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp và thảm họa, và được bảo vệ khỏi sự tàn ác, bỏ bê, lạm dụng, khai thác và bách hại;

- Quyền có 1 gia đình, được sự chăm sóc của cha mẹ và có một chỗ trú ngụ an toàn;

- Quyền được chăm sóc cho trẻ em khuyết tật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày soạn: 1/02/2018

CHỦ ĐIỂM THÁNG 2

MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

Tiết 11:     “Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân”

1.     Yêu cầu giáo dục:

-         Giáo dục học sinh lòng biết ơn Đảng và tình yêu đối với quê hương, đất nước.

-         Động viên tinh thần học tập, rèn luyện và tạo thêm điều kiện để các em hiểu biết lẫn nhau, gắn bó với tập thể lớp và nhà trường.

-         Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp.

2.     Nội dung và hình thức hoạt động:

a.     Nội dung:

-         Các bài hát, bài thơ, điệu múa… ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương đất nước và mùa xuân.

-         Các bài thơ do học sinh tự sáng tác theo chủ đề trên.

b.     Hình thức hoạt động:

-         Giao lưu văn nghệ

-         Đố chữ

-         Thi tiếp sức

3.     Chuẩn bị hoạt động:

a.     Về phương tiện hoạt động:

-         Lựa chọn các bài thơ, bài hát … liên quan đến chủ đề.

-         Các bài hát, bài thơ, tiểu phẩm tự biên tự diễn.

-         Hệ thống các câu hỏi và đáp án; Đồng phục biểu diễn; Tặng phẩm.

b.     Về tổ chức:

Ø Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:

-         Nêu chủ đề và yêu cầu của cuộc thi.

-         Yêu cầu các tổ, đội văn nghệ của lớp lập kế hoạch chuẩn bị và tập luyện sau đó đăng ký các tiết mục tham gia biểu diễn cho ban tổ chức.

-         Ban tổ chức gồm: Ban văn nghệ của lớp (Diệu Linh, Thảo Vy, Thùy Linh).

-         Thống nhất chương trình cùng cán bộ lớp.

Ø Nhiệm vụ của học sinh:

-         Phân công người điều khiển chương trình: bạn Lê Diệu Linh; Thư ký: bạn Vy.

-         Phân công tổ 3 trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế.

-         Thống nhất thành phần 2 đội dự thi (Đội Tuổi Hồng gồm đại diện của tổ 1 và tổ 2; đội Mực Tím gồm đại diện của tổ 3 và tổ 4)

4.     Tiến hành hoạt động:

a.     Khởi động:

-         Bạn Lê Diệu Linh nêu lý do cuộc họp và giới thiệu đại biểu: cô chủ nhiệm tham gia buổi sinh hoạt ngày hôm nay.

-         Quản ca bắt nhịp bài hát tập thể: “Cánh én tuổi thơ” của nhạc sĩ: Phạm Tuyên

-         Bạn dẫn chương trình giới thiệu chương trình và thời gian thực hiện chương trình, giới thiệu nội dung, hình thức giao lưu, giới thiệu 2 đội chơi và thành phần ban giám khảo.

b.     Giao lưu:

-         Bạn Lê Diệu Linhlần lượt giới thiệu 2 đội dự thi.

-         Đại diện của mỗi đội thi tự giới thiệu về đội mình.

-         Người dẫn chương trình nêu thể lệ của cuộc thi sau đó lần lượt nêu các câu hỏi để 2 đội trả lời.

-         Ban giám khảo theo dõi đánh giá và cho điểm.

-         Thư ký công bố điểm sau mỗi phần thi.

-         Trao phần thưởng cho đội thắng cuộc.

5.     Kết thúc hoạt động:

-         Giáo viên chủ nhiệm nhận xét thái độ tham gia hoạt động của từng tổ, tuyên dương những cá nhân học sinh tham gia nhiệt tình và đạt hiệu quả.

-         Động viên học sinh cố gắng tham gia các hoạt động ngoài giờ học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày soạn : 1/02/2018

Tiết 12:             “Xây dựng kế hoạch thực hiện trường lớp  xanh - sạch - đẹp”

1.     Yêu cầu giáo dục:

-         Học sinh hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của việc xây dựng môi trường nhà trường xanh – sạch – đẹp đối với sức khoẻ mỗi người, đối với chất lượng giáo dục của nhà trường.

-         Học sinh biết bảo vệ cây cối, thực hiện vệ sinh trường lớp sạch đẹp.

-         Học sinh tích cực tham gia xây dựng và thực hiện phong trào “Xây dựng nhà trường Xanh - sạch - đẹp”.

2.     Nội dung và hình thức hoạt động:

a.     Nội dung:

-         Vệ sinh lớp học, sân trường.

-         Nhặt cỏ bồn hoa cây cảnh.

-         Chăm sóc vườn sinh vật, cây cối trong sân trường.

b.     Hình thức hoạt động:

-         Thảo luận, xây dựng nội dung, kế hoạch hoạt động.

3.     Chuẩn bị hoạt động:

a.     Về phương tiện hoạt động:

-         Bản dự thảo nội dung, kế hoạch hoạt động.

-         Câu hỏi để thảo luận.

b.     Về tổ chức:

Ø Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:

-         Nêu nội dung, yêu cầu của vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhà trường và trong lớp học.

-         Hội ý cùng cán bộ lớp phân công các công việc cụ thể như sau:

+ Dự thảo nội dung kế hoạch thực hiện “Trường xanh - sạch - đẹp”.

+ Các câu hỏi thảo luận:

- Bạn hiểu thế nào là môi trường Xanh - sạch - đẹp?

- Ý nghĩa và tác dụng của việc xây dựng “Trường xanh - sạch - đẹp”?    …

Ø Nhiệm vụ của học sinh:

-         Phân công người điều khiển chương trình: bạn Lê Diệu Linh; Thư ký: bạn Vy.

-         Phân công tổ 4 trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế.

-         Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ

4.     Tiến hành hoạt động:

a.     Khởi động:

-         Bạn Lê Diệu Linh nêu lý do cuộc họp và giới thiệu đại biểu: cô chủ nhiệm tham gia cuộc họp.

b.     Thảo luận:

-         Bạn Lê Diệu Linhlần lượt nêu các câu hỏi để cả lớp cùng tham gia bàn luận.

-         Một số cá nhân nêu ý kiến của mình.

-         Lớp trưởng tổng kết chung.

-         Thư ký ghi biên bản.

-         Lớp biểu quyết lấy ý kiến chung cho dự thảo của lớp.

c.      Văn nghệ:

-         Học sinh hát các bài hát ca ngợi mái trường, các bài hát về môi trường...

5.     Kết thúc hoạt động:

-         Giáo viên chủ nhiệm nhận xét thái độ tham gia hoạt động của từng tổ, tuyên dương những cá nhân học sinh tham gia nhiệt tình và đạt hiệu quả.

-         Động viên học sinh cố gắng vươn lên trong học tập.

6. Tích hợp về quyền trẻ em

 

- Em hãy nêu những hiểu biết của em về quyền trẻ em?

- Trẻ em có những quyền nào?

- Mỗi tổ thảo luận về một quyền của trẻ em trong số 10 quyền của trẻ em?

- Các tổ trình bày kết quả thảo luận của tổ mình

- GV nhận xét câu trả lời

-         Động viên học sinh cố gắng tham gia các hoạt động ngoài giờ học.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Yên Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CV 1112/UBND-TP

Công văn triển khai thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

Thời gian đăng: 07/08/2019

lượt xem: 34 | lượt tải:9

TLTH

TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 CHO HỌC SINH THPT

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 106 | lượt tải:21

Công văn 5729/SGDĐT-VP

Công văn 5729/SGDĐT-VP V/v tăng cường sử dụng phần mềm chuyên nghành

Thời gian đăng: 26/12/2018

lượt xem: 103 | lượt tải:66

5512/SGDĐT-VP

Công văn số 5512/SGDĐT-VP ngày 17/12/2018 về việc nghỉ học kỳ I năm học 2018-2019 và Tết Dương lịch 2019

Thời gian đăng: 20/12/2018

lượt xem: 113 | lượt tải:31

5483/SGDĐT-QLT

Hướng dẫn việc chuyển trường đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở

Thời gian đăng: 18/12/2018

lượt xem: 76 | lượt tải:55

20/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông

Thời gian đăng: 20/12/2018

lượt xem: 107 | lượt tải:35

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 135 | lượt tải:41

Nghị đinh 88/2017/NĐ_CP

Nghị đinh 88/2017/NĐ_CP

Thời gian đăng: 14/05/2019

lượt xem: 72 | lượt tải:23
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây