giáo dục ngoài giò lên lớp tháng 10

Thứ bảy - 06/01/2018 23:44

Ngày soạn: 2 / 9 / 2017

Tiết 2:                   “Thi tìm hiểu về truyền thống của nhà trường”

 

1.  Yêu cầu giáo dục:              

- Học sinh được củng cố và khắc sâu nhận thức về truyền thống tốt đẹp của trường, những tấm gương dạy tốt và học tốt của giáo viên và học sinh của trường.

- Phấn khởi tự hào & phát huy truyền thống tốt đẹp của trường, lớp bằng việc phấn đấu học tập và tu dưỡng tốt trong năm học mới.

2. Nội dung và hình thức hoạt động:

a. Nội dung:

- Ý nghĩa của tên trường.

- Những truyền thống tốt đẹp của trường

- Những tấm gương dạy tốt: Thầy Thành, Cô Dung, Cô Hoa, Thầy Lực, cô Thường, Cô Thủy ...

- Bảo vệ và phát huy truyền thống của trường 

b. Hình thức hoạt động:

- Thi hỏi – đáp về truyền thống của trường

- Thi đố vui và văn nghệ

3. Chuẩn bị hoạt động:

a. Về phương tiện hoạt động:

- Những mẩu chuyện về địa danh mà trường mang tên

- Tấm gương dạy tốt, học tốt của các thầy, cô giáo và các bạn sưu tầm.

- Các bài hát về trường lớp thầy cô và bạn bè

- Câu hỏi và đáp án về truyền thống của trường

b. Về tổ chức:

- Giáo viên chủ nhiệm nêu mục đích, yêu cầu nội dung và hình thức hoạt động cho cả lớp đồng thời hướng dẫn học sinh sưu tầm, tìm hiểu và chuẩn bị các phương tiện hoạt động.

- Lớp thảo luận để thống nhất chương trình, hình thức và kế hoạch hoạt động.

- Lựa chọn đội hình thi đấu gồm 2 đội đội 1 gồm đại diện của tổ 1 và 2; đội 2 gồm đại diện của tổ 3 và 4. Các thành viên còn lại là các cổ động viên.

- Phân công người điều khiển chương trình: bạn Lê Diệu Linh; Thư ký: bạn Nguyễn Thảo Vy

- Ban giám khảo: cô giáo chủ nhiệm và 4 bạn cán sự bộ môn của lớp

- Xây dựng biểu điểm cho từng phần thi.

- Phân công tổ 4 Trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế.

4. Tiến hành hoạt động:

a)  Khởi động:

- Bạn Lê Diệu Linh nêu lý do cuộc họp và giới thiệu đại biểu: cô chủ nhiệm tham gia ban giám khảo của cuộc thi.

- Quản ca bắt nhịp bài hát tập thể: “Em yêu trường em”

b. Thi hát tốp ca giữa các tổ:

- Bạn Nguyễn Thi Thùy Linh  nêu lần lượt các yêu cầu và thể lệ của cuộc thi, cách chầm điểm, thời gian thi của từng phần câu hỏi

- Thi tìm hiểu về truyền thống của trường

- Bạn Lê Diệu Linh lần lượt nêu từng câu hỏi của cuộc thi.

- Các đội phất cờ giành quyền trả lời câu hỏi; nếu đội này chưa trả lời chính xác, đội kia có quyền trả lời lại. Nếu cả 2 đội đều trả lời sai thì mời các cổ động viên trả lời. Nếu không ai trả lời đúng thì mời ban giám khảo giải đáp.

- Bạn Lê Diệu Linh nêu từng câu đố vui hoặc tên bài hát sau đó lần lượt mời các cổ động viên trả lời hoặc hát, chú ý dàn đều cho cả 4 tổ. Nếu các cổ động viên không trả lời được thì mời ban giám khảo giải đáp

c. Lồng ghép ATGT:

- Đất nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu, ngày nay đang từng bước phát triển, hội nhập với thế giới, đang xây dựng một đất nước giàu mạnh văn minh. Vì thế là học sinh - thế hệ trẻ của đất nước chúng ta cần góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng vững mạnh và văn minh hơn

- Khi tham gia giao thông cần tuân thủ những luật định nào?

- HS thảo luận trả lời, bổ sung cho nhau

5. Kết thúc hoạt động:

- Bạn Lê Diệu Linh nhận xét chung sau đó công bố kết quả của từng phần thi giữa các tổ.

- Giáo viên chủ nhiệm lên tặng quà cho đội thắng cuộc, động viên khen ngợi tinh thần tham gia cuộc thi của các bạn học sinh.

 

Ngày soạn: 1 / 10 / 2017

CHỦ ĐIỂM THÁNG 10: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

Tiết 3:          “Lễ giao ước thi đua: Tiết học tốt”

1.     Yêu cầu giáo dục:

-         Học sinh hiểu được thế nào là một tiết học tốt và những yêu cầu mà các em cần thực hiện trong tiết học đó; từ đó học sinh xác định được thái độ học tập đúng đắn, tự rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính chăm chỉ, sáng tạo trong học tập.

-         Học sinh rèn luyện, kỹ năng học bài, làm bài, ghi chép, phát biểu ý kiến trong giờ học.

2.     Nội dung và hình thức hoạt động:

a.     Nội dung:

-         Tiêu chuẩn thi đua trong một tiết học tốt và ý nghĩa, tác dụng của tiết học tốt đó

-         Mỗi học sinh cần phải làm gì và làm như thế nào để lớp có được 1 tiết học tốt.

-         Đăng ký thi đua giữa các tổ với tiêu đề “Tiết học tốt theo lời Bác dạy”.

b.     Hình thức hoạt động:

-         Các tổ, cá nhân giao ước thi đua

-         Thảo luận về các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện;  Văn nghệ xen kẽ.

3.     Chuẩn bị hoạt động:

a.     Về phương tiện hoạt động:

-         Các bản đăng ký giao ước thi đua (của cá nhân, tổ, lớp) với nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể:

+ Chuẩn bị tốt bài học, bài làm ở nhà:       92%

+ Giữ kỷ luật trật tự trong giờ học:   95%

+ Số điểm tốt đạt được trong tuần:   50 điểm

+ Mỗi bạn trong mỗi giờ học giơ tay phát biểu ý kiến ít nhất 1 lần

b.     Về tổ chức:

Ø Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:

-         Nêu nội dung, yêu cầu và hình thức tổ chức hoạt động với chủ đề “Lễ giao ước thi đua” để giúp học sinh định hướng và sẵn sàng tham gia hoạt động.

-         Phân công giúp đỡ cán bộ lớp và học sinh chuẩn bị các công việc cụ thể cho hoạt động như: Xây dựng các nội dung thi đua và chỉ tiêu phấn đấu; Xây dựng chuẩn thang điểm đánh giá.

-         Phân công bạn Thảo Ly là người điều khiển thảo luận

-         Phân công thư ký lớp ghi biên bản.

-         Phân công ban văn nghệ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

-         Phân công tổ 2 Trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế.

Ø Nhiệm vụ của học sinh:  Thực hiện các yêu cầu được giao

4.     Tiến hành hoạt động:

a.     Khởi động:

-         Bạn Lê Linh nêu lý do và giới thiệu đại biểu: cô chủ nhiệm tham gia cuộc họp.

-         Quản ca bắt nhịp bài hát tập thể: “Em yêu trường em”

b.     Thảo luận:

-         Bạn Thảo Ly lần lượt nêu các chỉ tiêu phấn đấu của lớp và các biện pháp thực hiện để lớp thảo luận

-         Cả lớp phát biểu ý kiến, thảo luận từng chỉ tiêu, từng biện pháp cụ thể và lấy biểu quyết thể hiện sự quyết tâm của cả lớp.

-         Thông qua chương trình hành động thi đua của lớp.

c.      Giao ước thi đua:

-         Lớp trưởng nêu thể lệ giao ước thi đua và lần lượt mời các tổ trưởng thay mặt tổ mình lên giao ước thi đua.

-         Bản giao ước thi đua của tổ đã có chữ ký của các tổ viên. tổ trưởng khi lên giao ước thi đua cần nêu rõ nội dung, các chỉ tiêu phấn đấu chung của tổ, của các tổ viên, các biện pháp thực hiện… và xin giao ước thi đua với lớp.

-         Tổ trưởng giao ước thi đua xong có thể mời một tổ viên của mình lên đọc giao ước thi đua cá nhân.

-         Sau khi các tổ trưởng giao ước thi đua xong, bạn lớp trưởng trình bày tóm tắt “Chương trình thi đua của lớp” gồm các chỉ tiêu cụ thể và học tập, về rèn luyện đạo đức và đề xuất một số biện pháp thực hiện.

d.     Văn nghệ:

-          Ban văn nghệ dưới sự điều khiển của bạn Phương giới thiệu các bài hát ca ngợi tình bạn trong sáng dưới mái trường.

5.     Kết thúc hoạt động:

GVCN động viên học sinh cố gắng phấn đấu học tập tốt hơn trong năm học này

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày soạn: 1 / 10 / 2017

CHỦ ĐIỂM THÁNG 10: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

Tiết 4:                                         Hội vui học tập

I. Yêu cầu giáo dục:

-         Học sinh hiểu được những nội dung chính trong thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tháng 9 năm 1945

-         Giáo dục học sinh tình cảm kính yêu Bác Hồ, giáo dục học sinh thái độ học tập nghiêm túc và ý chí vươn lên trong học tập.

-         Rèn kỹ năng trình bày và trao đổi ý kiến cá nhân trước tập thể.

II. Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

-         Nội dung thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên ở nước ta, ý nghĩa tác dụng của thư Bác Hồ đối với học sinh.

-         Vui văn nghệ: các bài hát về Bác Hồ và thiếu nhi.

2. Hình thức hoạt động:

-         Thi trình bày nội dung và ý nghĩa thư của Bác Hồ.

III .Chuẩn bị hoạt động:

1. Về phương tiện hoạt động:

-         Ảnh Bác Hồ, khăn bàn, lọ hoa

-         Câu hỏi và đáp án

-         Một số tiết mục văn nghệ

2.Về tổ chức:

Ø Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:

-         Nêu mục đích, yêu cầu nội dung, và cách tiến hành chủ đề.

Ø Phân công chuẩn bị:

-         Mỗi bạn có một bản thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tháng 9 năm 1945.

-         Cán bộ lớp tham khảo ý kiến của GVCN chuẩn bị 4 câu hỏi dành cho 4 tổ nhằm trao đổi, tìm hiểu nội dung, ý nghĩa thư Bác Hồ và chuẩn bị đáp án. Các tổ bốc thăm nhận câu hỏi để chuẩn bị trước.

-         Mọi thành viên trong mỗi tổ đều phải tham gia chuẩn bị câu trả lời. Mỗi tổ cử 1 bạn đại diện đứng lên trả lời.

-         Cử ban giám khảo: Cô giáo chủ nhiệm và cán bộ lớp

-         Phân công ban văn nghệ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

-         Phân công tổ 1 Trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế.

-         Dự kiến mời các giáo viên bộ môn làm cố vấn.

Ø Nhiệm vụ của học sinh:

-         Thực hiện các yêu cầu được giao

3. Tiến hành hoạt động:

a.     Khởi động:

-         Bạn Lê Linh nêu lý do và giới thiệu đại biểu: cô chủ nhiệm tham gia cuộc họp

-         Quản ca bắt nhịp bài hát tập thể: “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”

b.     Trao đổi thảo luận:

-         Lớp trưởng nêu cách thức tiến hành trao đổi thảo luận về ý nghĩa và nội dung thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tháng 9 năm 1945. Yêu cầu mỗi bạn khi phát biểu ý kiến không đọc báo cáo đã viết sẵn mà dùng lời nói để trao đổi, tranh luận một cách tự nhiên.

-         Lớp trưởng lần lượt nêu các vấn đề để lớp cùng trao đổi, thảo luận; Sau mỗi vấn đề được nêu lên lớp phó phụ trách học tập cùng phối hợp với lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận, trao đổi.

-         Bạn lớp trưởng tóm tắt lại nội dung các vấn đề đạt được sự nhất trí cao của các bạn

-         Với những vấn đề khó có thể nhờ cô giáo chủ nhiệm giúp đỡ.

c.      Văn nghệ:

-          Ban văn nghệ dưới sự điều khiển của bạn Cẩm Ly giới thiệu các bài hát ca ngợi Bác và tình cảm Bác dành cho thiếu nhi Việt Nam.

4. Kết thúc hoạt động:

-         Giáo viên chủ nhiệm nhận xét thái độ của học sinh khi tham gia buổi thảo luận đồng thời động viên học sinh cố gắng phấn đấu học tập tốt hơn trong năm học này để xứng đáng với lòng mong mỏi của Bác đối với thế hệ mai sau của đất nước.

 

                                                          

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CV 1112/UBND-TP

Công văn triển khai thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

Thời gian đăng: 07/08/2019

lượt xem: 34 | lượt tải:9

TLTH

TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 CHO HỌC SINH THPT

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 106 | lượt tải:21

Công văn 5729/SGDĐT-VP

Công văn 5729/SGDĐT-VP V/v tăng cường sử dụng phần mềm chuyên nghành

Thời gian đăng: 26/12/2018

lượt xem: 103 | lượt tải:66

5512/SGDĐT-VP

Công văn số 5512/SGDĐT-VP ngày 17/12/2018 về việc nghỉ học kỳ I năm học 2018-2019 và Tết Dương lịch 2019

Thời gian đăng: 20/12/2018

lượt xem: 114 | lượt tải:31

5483/SGDĐT-QLT

Hướng dẫn việc chuyển trường đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở

Thời gian đăng: 18/12/2018

lượt xem: 76 | lượt tải:55

20/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông

Thời gian đăng: 20/12/2018

lượt xem: 107 | lượt tải:35

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 135 | lượt tải:41

Nghị đinh 88/2017/NĐ_CP

Nghị đinh 88/2017/NĐ_CP

Thời gian đăng: 14/05/2019

lượt xem: 72 | lượt tải:23
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây