Giáo án HĐGDNGLL 7

Thứ hai - 22/01/2018 09:44

Ngày soạn: 14/09/2016

CHỦ ĐIỂM THÁNG 9

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

Tiết 1

THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC

 

I- Yêu cầu giáo dục:

Giúp học sinh nắm được nội qui nhà trường và nhiệm vụ năm học.

Có ý thức tôn trọng, tự giác thực hiện nội quy, rèn luyện bản thân thành một người tốt.

II- Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học.

2. Hình thức hoạt động:

Tìm hiểu và thảo luận.

Đan xen văn nghệ giữa các phần thảo luận.

III- Chuẩn bị hoạt động:

1. Phương tiện:

Mỗi học sinh một  bản nội quy nhà trường trước khi thảo luận.

Một hoạt cảnh minh họa.

Một số câu hỏi có tình huống.

Phần thưởng.

2. Tổ chức:

Phân công trang trí phòng học

GVCN nêu chủ đề, nội dung, lớp chuẩn bị.

IV- Tiến hành hoạt động:     

1. Ổn định lớp:

2. Nội dung hoạt động:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

 

- GVCN giao cho lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận

- GVCN quan sát lớp

 

 

 

 

 

- GVCN kết luận

- GVCN quan sát lớp

 

- GVCN nhận xét tinh thần buổi thảo luận và nhắc nhở thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học.

 

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

 

- Tập thể lớp hát bài: Lớp chúng mình kết đoàn

- Lớp trưởng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Lớp trưởng đề nghị một số bạn làm thư kí.

- Lớp trưởng mời bạn lớp phó học tập đọc bản nội quy và nhiệm vụ năm học

- Lớp trưởng cho lớp thảo luận.

- HS thảo luận theo đơn vị tổ

- Các tổ trình bày kết quả thảo luận

- HS lắng nghe

- Lớp trưởng điểu khiển lớp thực hiện tiết mục văn nghệ hát đơn ca.

- Lớp trưởng mời GVCN cho ý kiến

- HS lắng nghe

- Lớp trưởng thay mặt lớp cám ơn lời nhận xét của GVCN

- Văn nghệ tập thể - Kết thúc buổi thảo luận.

 

3. Dặn dò:

- Chuẩn bị nội dung cho tiết sau:

- Chủ điểm: Truyền thống nhà trường

- Nội dung : Thi tìm hiểu truyền thống nhà trường

___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày soạn: 16/ 09/ 2016

CHỦ ĐIỂM THÁNG 9

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

Tiết 2

TẬP CÁC BÀI HÁT QUY ĐỊNH

 

I- Yêu cầu giáo dục:

Tham gia văn nghệ nhiệt tình sôi nổi thông qua một số bài hát, bài thơ ca ngợi thầy cô giáo, bạn bè, trường lớp..

Bồi dưỡng tình cảm yêu mến, gắn bó với trường lớp, quý trọng thầy cô đoàn kết, thân ái với bạn bè, phấn khởi tự hào về trường lớp của mình, quyết tâm thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học mới để phát huy truền thống nhà trường.

II- Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

Ca ngợi trường lớp, thầy cô bạn bè.

2. Hình thức hoạt động:

Thi hát, ngâm thơ giữa các tổ.

Thi sáng tác thơ... giữa các tổ về chủ đề trên

Tổ chức trò chơi tìm các ẩn số cho lớp

III- Chuẩn bị hoạt động:

1. Phương tiện:

Những bài hát, bài thơ về trường, lớp, thầy cô, bạn bè.

Hệ thống các câu hỏi và đáp án

Bản quy ước về thang điểm

2. Tổ chức:

GVCN nêu chủ đề, nội dung, lớp chuẩn bị.

Phân công trang trí lớp.

Lớp thảo luận để thống nhất yêu cầu, nội dung hoạt động, phân công chuẩn bị các công việc cụ thể.

Xây dựng chương trình hoạt động, chuẩn bị các câu hỏi, đáp án và thang điểm

Phân công người dẫn chương trình

Ban giám khảo, mời đại biểu.

Các tổ có kế hoạch sưu tầm hoặc sáng tác và tập luyện.

IV- Tiến hành hoạt động:

1. Ổn định lớp:

2. Nội dung hoạt động:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GVCN tuyên bố lí do buổi sinh hoạt.

Cho cả lớp hát bài “Mùa thu đến trường”

- GVCN nêu hình thức sinh hoạt: Thi đua giữa các tổ dưới sự hướng dẫn của lớp trưởng

- Hình thức thi đua: Gồm hai phần thi:

Phần 1: Thi hát hoặc ngâm thơ về trường lớp thân yêu.

Phần 2: Trò chơi: trả lời nhanh và đúng

- Mỗi tổ cử ra 2 bạn đại diện

- Thí sinh từng tổ biểu diễn bài hát đã chọn, lần lượt từ tổ 1->4 hoặc bốc thăm.

-Tổ nào đến lượt hát mà không hát được thì mất lượt và chuyển sang tổ khác.

- Sau số lượt quy định tổ nào hát, ngâm tho nhiều bài thì tổ đó thắng.

 

- GVCN giao cho lớp trưởng điều khiển lớp sinh hoạt thi đua

- GVCN quan sát lớp

 

- Trò chơi trả lòi nhanh đúng.

Trò chơi này danh cho học sinh cả lớp để tạo không khi sôi nổi.

 

 

- GVCN sơ kết:

Nhận xét các câu trả lời và bổ sung thêm

Đánh giá điểm mỗi tổ.

- GVCN quan sát lớp

 

- GVCN sơ kết:

Nhận xét các câu trả lời và bổ sung thêm

Đánh giá điểm mỗi tổ.

- GVCN phát thưởng, nhắc nhở HS phấn đấu giữ gìn truyền thống nhà trường và góp phần phát huy, làm đẹp thêm truyền thống nhà trường.

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

 

- HS lắng nghe

 

 

 

 

- Lớp trưởng giới thiệu đại biểu, chia tổ thi đua

- Lớp trưởng nêu câu hỏi, đại diện các tổ trả lời

Câu hỏi:

Bạn hãy cho biết năm thành lập trường

Bạn hãy cho biết họ và tên thầy (cô) Hiệu trưởng đầu tiên và hiện nay của trường ta?

Bạn hãy cho biết họ tên thầy (cô ) giáo dạy lâu năm nhất của trường ta?

Bạn hãy hát bài hát có từ "mái trường xinh

Bạn hãy hát bài hát có từ "Cô giáo em

Bạn hãy hát bài hát có các từ chỉ dụng cụ học tập

Bạn hãy hát bài hát trong đó có từ “lớp

- Lớp trưởng tổng kết lại phần chơi và  công bố kết quả cuộc thi

 

- Lớp trưởng mời GVCN sơ kết phần chơi

- HS lắng nghe

 

 

- Lớp trưởng điều khiển chương trình văn nghệ : Hát bài hát tập thể.

 

- Văn nghệ tập thể

 

 

3. Dặn dò:

- Chuẩn bị nội dung cho tiết sau:

- Chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi

- Nội dung: Lễ giao ước thi đua giữa các tổ và cá nhân.

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 

 

 

Ngày soạn 2/10/ 2016

CHỦ ĐIỂM THÁNG 10:

CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

Tiết 3

LỄ GIAO ƯỚC THI ĐUA GIỮA CÁC TỔ VÀ CÁ NHÂN

I- Yêu cầu giáo dục:

Giúp học sinh:

Hiểu được tầm quan trọng của việc học tập là để trở thanh người công dân có kiến thức nhằm phục vụ tốt cho xã hội.

 Có ý thức vươn lên để đạt được mục đích đã đề ra  và có thái độ học tập đúng đắn.

Rèn luyện kỹ năng trình bày ý kiến trước tập thể.

Hiểu được thế nào là một tiết hcọ tốt và yêu  cầu để thực hiện được tiết học tốt đó.

Xác định được thái đọ học tập đúng đắn, rèn luyện được ý thức kỷ luật, tính chăm chỉ sáng tạo trong học tập, biết đấu tranh phê phán những biểu hiện sai trái trong học tập.

Rèn luyện kỹ năng học bài, làm bài, ghi chép, phát biểu ý kiến trong học tập.

II- Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

Tiết học tốt và ý nghĩa tác dụng của nó.

Bạn cần làm gì, làm như thế nào để thực hiện tiết học tốt.

Đăng kí thi đua giữa các tổ”Tiết học tốt theo lời bác hồ dạy”

2. Hình thức hoạt động:

Trao đổi về yêu cầu và cách thực hiện tốt, tiến hành việc đăng kí thi đua giữa các tổ.

Văn nghệ góp vui.

III- Chuẩn bị hoạt động:

1. Phương tiện:

Mỗi tổ thống nhất nội dung đăng kí thi đua thực hiện tốt theo 4 chỉ tiêu chính:

+ Chuẩn bị tốt bài ở nhà.

+ Giữ kỉ luật trật tự trong giào học

+ Số điểm tốt sẻ đạt được

+ Phát biểu xây dựng bài

Chuẩn bị câu hỏi để cả lớp trao đổi và đáp án trả lời

2. Tổ chức:

GVCN nêu chủ đề, nội dung, lớp chuẩn bị.

Phân công trang trí lớp, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ

IV- Tiến hành hoạt động:     

1. Ổn định lớp:

2. Nội dung hoạt động:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

 

- GVCN tuyên bố lí do buổi sinh hoạt.

 

Phần 1: Thảo luận

Trao đổi về giờ học tốt

- GVCN hướng dẫn lớp trưởng điều hành

 

 

 

Lớp trưởng mời GVCN nhận xét cho ý kiến:

GVCN nêu hoặc viết lên bảng các nội dung chính.

Phần 2: Đăng kí thi đua

Hướng dẫn HS đăng kí thi đua giữa các tổ

 

- GVCN quan sát lớp

 

 

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

 

- Văn nghệ tập thể: Bác Hồ người cho em tất cả

- HS lắng nghe.

HS: Trao đổi về gi

 

Phần 1: Thảo luận

Trả lời các câu hỏi:

- Thế nào là một tiết học tốt?

- Tác dụng của tiết học tốt?

- Cần phải làm gì để đạt được tiết học tốt?

Lớp trưởng tổng kết ý kiến và rút  ra những nội dung chính. 

 

 

Phần 2: Đăng kí thi đua

- Lớp trưởng điều khiển yêu cầu các tổ lên đọc bản đăng kí thi đua của tổ mình, cná bộ lớp ghi các chỉ tiêu thi đua của các tổ lên bảng  theo từng cột để cả lớp theo dõi.

- Cả lớp trao đổi về chỉ tiêu và biện pháp thực hiện.

- Hát tập thể và cá nhân , kể chuyện về gương học tập xen kẽ trong phần thảo luận.

3. Dặn dò:

- Chuẩn bị nội dung cho tiết sau:

- Chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi

- Nội dung : Hội vui học tập

Ngày soạn: 12/10/2016

CHỦ ĐIỂM THÁNG 10: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

Tiết 4 - HỘI VUI HỌC TẬP

I- Yêu cầu giáo dục:

Ôn tập củng cố kiến thức các môn học.

Xây dựng thái độ phấn đấu vươn lên học giỏi, say mê học tập.

Rèn luyện tư duy nhanh nhạy và kỹ năng phát hiện, trả lời câu hỏi.

II- Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

Kiến thức các môn đã học ở lớp.

Các kiến thức chung về tự nhiên, xã hội phù hợp với trình độ lứa tuổi.

2. Hình thức hoạt động:

Thi trả lời câu hỏi dưới 3 hình thức: cá nhân, giữa đại diện các tổ, thi giải ô chữ.

Văn nghệ góp vui.

III- Chuẩn bị hoạt động:

1. Phương tiện:

Chuẩn bị  câu hỏi lấy từ giáo viên bộ môn và đáp án.

Một số tiết mục văn nghệ.

2. Tổ chức:

GVCN nêu chủ đề, nội dung, lớp chuẩn bị.

Phân công trang trí lớp.

IV- Tiến hành hoạt động:

1. Ổn định lớp:

2. Nội dung hoạt động:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

- GVCN tuyên bố lí do buổi sinh hoạt.

- GVCN nêu hình thức sinh hoạt: Thi đua giữa các tổ dưới sự hướng dẫn của lớp trưởng

- Hình thức thi đua: Gồm 2 phần thi:

Phần 1: Cá nhân

Phần 2: Tập thể

- GVCN giao cho lớp trưởng điều khiển lớp

- GVCN quan sát lớp

 

 

Về KH: Chỉ có muỗi cái đốt người đúng hay sai?

- Trả lời: Đúng

Về âm nhạc:

Bạn hãy cho biết bài hát: “Tiếng chuông và ngọn cờ hoà bình” của tác giả nào và hãy hát bài hát đó?

- HS trả lời và hát

 

- GVCN sơ kết:

Nhận xét các câu trả lời và bổ sung thêm

Đánh giá điểm và phát thưởng các cá nhân thực hiện tốt

- GVCN quan sát lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN sơ kết:

Nhận xét các câu trả lời

Đánh giá điểm mỗi tổ.

- GVCN phát thưởng, nhắc nhở HS cố gắng học tập tốt các môn học

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

 

- Văn nghệ tập thể: Bốn phương trời

- HS lắng nghe

 

 

 

 

 

 

- Lớp trưởng giới thiệu đại biểu, điều khiển chương trình thi đua giữa các cá nhân trong lớp

- Lớp trưởng nêu câu hỏi, cá nhân giơ tay giành quyền trả lời

Phần 1: Vòng thi “Ai nhanh hơn?”

Về văn học:

Ba tuổi chưa nói chưa cười

Cứ nằm yên lặng nghe lời mẹ ru

Chợt nghe nước có giặc thù

Vụt cao mười trượng quân thù tan xương

                                                               (là ai?)

- Trả lời: Thánh Gióng

Về toán học: Số chia hết cho 9 có chia hết cho 3 không ? Vì sao?

- Trả lời: Số chia hết cho 9 sẽ chia hết cho 3 vì 9 chia hết cho 3

- Lớp trưởng mời GVCN sơ kết phần 1

- HS lắng nghe

- Lớp trưởng điều khiển chương trình văn nghệ thay đổi không khí

Phần 2: Vòng thi “Đội nào thông minh hơn?”

- Lớp trưởng thông qua thể lệ trò chơi ô chữ, mời đại diện mỗi đội chọn hàng và trả lời câu hỏi theo hàng ngang sau đó đoán ô chữ hàng dọc. Mời GVCN nhận xét câu trả lời của từng đội.

 

T

H

U

V

I

E

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

I

A

O

V

I

E

N

 

 

 

 

 

B

U

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

O

T

A

Y

 

 

 

Q

U

Y

E

N

T

A

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

A

N

G

H

E

 

 

 

 

 

Hàng 1: Từ gồm 7 chữ cái là nơi học sinh, giáo viên thường đến để đọc sách và nghiên cứu.

Hàng 2: Từ gồm 8 chữ cái chỉ người dạy dỗ chúng ta ở trường.

Hàng 3: Từ gồm 3 chữ cái chỉ tên đồ vật dùng để ghi chép.

Hàng 4: Từ gồm 5 chữ cái là động tác thường dùng để khen ngợi người khác

Hàng 5: từ gồm 8 chữ cái chỉ tên một đồ vật học sinh thường dùng để ghi bài học vào.

Hàng 6: từ gồm 6 chữ cái chỉ tên một đồ vật dùng để ngồi học

Ô chữ hàng dọc: Tên một môn học rèn luyện cho chúng ta kỹ năng viết, giao tiếp.

- Lớp trưởng mời GVCN sơ kết phần 2

- HS lắng nghe

- Lớp trưởng công bố kết quả cuộc thi

- HS lắng nghe

- Văn nghệ tập thể - Kết thúc buổi thảo luận.

 

3. Dặn dò:

- Chuẩn bị nội dung cho tiết sau:

- Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo

- Nội dung : Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

         

          __________________________________________________________

         

         

         

 

Ngày soạn: 5/11/2016

Chủ điểm tháng 11 :           TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Tiết 5:                            LỄ ĐĂNG KÍ “TUẦN HỌC TỐT”

                        VỚI CHỦ ĐỀ HOA ĐIỂM TỐT DÂNG THẦY CÔ

 

I- Yêu cầu giáo dục:

- Giúp học sinh hiểu thêm về nội dung, ý nghĩa các bài hát  về thầy cô và mái trường.

- Có thái độ, tình cảm yêu quí, biết ơn, vâng lời thầy cô.

- Hiểu được công lao tình cảm của thầy cô đối với HS

- Rèn luyện kỹ năng trao đổi ý kiến và các kỹ năng khác trong học tập.

II- Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

- Trao đổi, tìm hiểu về công lao và tình cảm của thầy cô đối với HS

- Phát động và đăng kí thi đua

- Vui chơi

2. Hình thức hoạt động:

- Trao đổi,tìm hiểu

- Lễ đăng kí thi đua

III- Chuẩn bị hoạt động:

1. Phương tiện:

- Câu hỏi và đáp án cho phần tìm hiểu về công lao của thầy, cô

- Tư liệu, tranh ảnh, truyện kể....về công lao của thầy cô đối với HS

- Ảnh bác lọ hoa, khăn bàn.

2. Tổ chức:

- Các tổ viết đăng kí thi đua tuần học tốt theo tiêu đề “Hoa điểm tốt dâng thầy, cô” theo 2 tiêu chí đánh giá:

       + Kỉ luật trật tự trong giờ học

       + Số điểm tốt đạt được của cả tổ

- Giáo viên cùng cán bộ lớp chuẩn bị câu hỏi để sử dụng trong buổi trao đổi tìm hiểu  về công ơn của thầy cô giáo

- Mời thầy cô đến tham dự. Phần thưởng

IV- Tiến hành hoạt động:

1. Ổn định lớp:

2. Nội dung hoạt động:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

- GVCN tuyên bố lí do buổi sinh hoạt.

 

 

 

- Trao đổi, tìm hiểu bằng cách chơi trò chơi trả lời câu hỏi.

 

 

 

 

* Sau  khi trao đổi xong lớp trưởng mời GVCN nhận xét cho ý kiến về phần trao đổi kinh nghiệm của cả lớp.

- GVCN  nhắc nhở HS ngoài chăm chỉ học tập phải biết chọn lựa các hình thức vui chơi, giải trí lành mạnh

 

- GVCN yêu cầu các tổ đăng kí thi đua tuần học tốt, ngày học tốt và giờ học tốt

 

GVCN tổng kết lại tiết học

- Văn nghệ tập thể: Lớp chúng mình

- HS lắng nghe

- Lớp trưởng tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu.

Phần 1: Cả lớp trao đổi tìm hiểu về công ơn của thầy cô giáo

- Bạn có biết để có 1 tiết dạy tốt thầy cô giáo đã phải chuẩn bị như thế nào?

- Thầy cô giáo mong đợi và hi vọng gì ở chúng ta?

- Bạn có thể làm những gì để giúp thầy cô dạy tốt?

- Để đáp lại công ơn dạy dỗ của thầy cô bạn phải làm gì?

- Khi HS phạm lỗi thầy cô giáo xử phạt bạn có đồng tình không? Vì sao?

- Lớp trưởng cho lớp hát tập thể

Phần 2: Đăng kí thi đua tuần học tốt giữa các tổ

- CB lớp nêu mục đích, y/cầu nội dung thi đua và cách đ/giá thi đua của tuần "Hái hoa điểm tốt dâng thầy cô giáo ”

- Đại diện các tổ lần lượt đọc đăng kí thi đua của tổ mình. Cán bộ lớp ghi chỉ tiêu đăng kí thi đua lên bảng.

- Xen kẽ văn nghệ.

3. Dặn dò:

- Chuẩn bị nội dung cho tiết sau:

- Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo

- Nội dung : Tổ chức lễ kỷ niệm 20/11

*************************************************

         

Ngày soạn: 18/11/2016

Chủ điểm tháng 11 :  TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Tiết 6

TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY 20/11

I- Yêu cầu giáo dục:

- Giúp học sinh hiểu ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11.

- Kính trọng, biết ơn thầy cô giáo và tôn vinh nhà giáo.

- Có những hoạt động cụ thể thể hiện sự biết ơn các thầy cô giáo và thực hiện tốt yêu cầu giáo dục của nhà trường.

II- Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

- Ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam.

- Tâm sự tình cảm thầy trò

- Văn nghệ.

2. Hình thức hoạt động:

- Chúc mừng và tặng hoa

- Văn nghệ

- Tâm sự , kể chuyện, giao lưu vui vẻ, thân mật giữa GV và HS

III- Chuẩn bị hoạt động:

1. Phương tiện:

- HD lớp sưu tầm những bài hát về chủ đề công ơn thầy cô giáo và tình cảm thầy trò.

- Mỗi HS chuẩn bị câu hỏi để giao lưu với thầy cô, để có những kỷ niệm với thầy cô.

2. Tổ chức:

- Lớp trưởng điều khiển chương trình:

- Trang trí bảng

- Chuẩn bị lời chúc mừng, hoa, các tiết mục văn nghệ.

IV- Tiến hành hoạt động:

1. Ổn định lớp:

2. Nội dung hoạt động:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

- GVCN giao cho lớp trưởng điều khiển lớp

- GVCN quan sát lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GVCN tổng kết:

Nhận xét các câu hỏi, tiết mục

Đánh giá xếp hạng từng câu hỏi, tiết mục.

- GVCN phát thưởng, nhắc nhở HS ý thức tôn trọng và kính mến thầy cô giáo, phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

- Văn nghệ tập thể: Bụi phấn

- Lớp trưởng tuyên bố lý do buổi sinh hoạt, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình sinh hoạt toạ đàm

- Lớp trưởng mời lớp phó học tập đọc lời chúc mừng và đại diện các học sinh tiêu biểu của lớp tặng hoa cho các thầy cô tham dự buổi sinh hoạt

- Lớp trưởng điều khiển chương trình giao lưu thân mật giữa giáo viên và học sinh:

+ Mời học sinh nêu câu hỏi đã chuẩn bị trước

+ Mời giáo viên trả lời các câu hỏi của học sinh

+ Tổ chức các tiết mục văn nghệ xen kẽ các câu hỏi giao lưu

- Lớp trưởng mời GVCN nhận xét, tổng kết

- HS lắng nghe

 

- Lớp trưởng công bố câu hỏi giao lưu và tiết mục văn nghệ hay nhất

- HS lắng nghe

- Văn nghệ tập thể - Kết thúc buổi thảo luận.

 

 

3. Dặn dò:

- Chuẩn bị nội dung cho tiết sau:

- Chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn

- Nội dung : Biểu diễn văn nghệ

 

**************************************************

 

 

         

Ngày soạn: 4/12/2016

Chủ điểm tháng 12 :            UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Tiết 7:                  TÌM HIỂU VỀ NHỮNG NGƯỜI CON ANH HÙNG

                                              CỦA QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC

 

I- Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh

- Hiểu được sự hi sinh xương máu cho tự do, độc lập dân tộc để đem lại hoà bình cho đất nước của những người con thân yêu của quê hương

- Tự hào biết ơn các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ anh hùng.

- Tự giác học tập rèn luyện tốt, tích cực tham gia các buổi lao động đền ơn đáp nghĩa.

II- Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

- Những người con anh hùng quê hương đất nước.

- Những bài thơ, bài hát câu chuyện ca ngợi chiến công của các chiến sĩ quân đội

- Ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quân đội anh hùng.

2. Hình thức hoạt động:

- Báo cáo kết quả tìm hiểu

- Thi ngâm thơ, hát kể chuyện về những người con anh hùng quê hương đất nước

III- Chuẩn bị hoạt động:

1. Phương tiện:

- Tư liệu về các anh hùng liệt sĩ quê hương đất nước

- Các bài hát, bài thơ chuyện kể....về các anh hùng, liệt sĩ, các cựu chiến binh có nhiều công lao đóng góp cho địa phương.

2. Tổ chức:

- GVCN nêu yêu cầu , nội dung, hình thức hoạt động cho cả lớp, đồng thời hướng dẫn cho HS  chuẩn bị các phương tiện nói trên.

- Trang trí bảng,

- Người điều khiển chương trình, thư kí, ban giám khảo.

IV- Tiến hành hoạt động:

1. Ổn định lớp:

2. Nội dung hoạt động:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

 

- GVCN nêu hình thức sinh hoạt: báo cáo kết quả tìm hiểu các tổ về “Những người con anh hùng quê hương đất nước”

- GVCN giao cho lớp trưởng  điều khiển lớp.

- GVCN quan sát lớp

 

GVCN tổng kết:

Nhận xét các các tổ

Đánh giá xếp hạng từng kết quả của các tổ .

- GVCN khen thưởng  nhắc nhở HS ngoài chăm chỉ học tập phải biết chọn lựa các hình thức vui chơi, giải trí lành mạnh

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

 

- Văn nghệ tập thể: Đi ta đi lên

- HS lắng nghe

Lớp trưởng: tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu, ban thư kí, giám khảo

 

 

 

 

- Lớp trưởng mời lần lượt từng tổ lên báo cáo kết quả sưu tầm tìm hiểu của tổ mình

- HS lắng nghe

- Ban giám khảo chấm điểm công khai ghi kết quả mỗi tổ lên bảng

- Văn nghệ xen kẻ hát, ngâm thơ, kể chuyện về anh hùng, bà mẹ anh hùng 

- Văn nghệ tập thể - Kết thúc buổi thảo luận.

- Ban giám khảo công bố kết quả từng tổ, nhận xét đánh giá của lớp trưởng.

- Cuối cùng người điều khiển chương trình chúc sức khoẻ của thầy cô, GVCn và tất cả các bạn

 

 

3. Dặn dò:

- Chuẩn bị nội dung cho tiết sau:

- Chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn

- Nội dung : Thi kể chuyện lịch sử

 

**********************************************

 

         

         

 

Ngày soạn: 18/12/2016

                    Chủ điểm tháng 12 :  UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

       Tiết 8:                                  HỘI VUI HỌC TẬP

 

I- Yêu cầu giáo dục:

- Củng cố mở rộng kiến thức được học các môn

- Biết ơn tổ tiên, cha anh, các anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước.

- Biết noi gương tổ tiên, cha anh học tập tốt để xây dựng đất nước giàu mạnh.

- Biết vận dụng kiến thức cơ bản vào cuộc sống và biết giải thích các hiện tượng trong cuộc sống

II- Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

- Kiến thức các môn học được ôn tập thi HK

- Những hiện tượng trong tự nhiên, trong cuộc sống cần được giải thích

2. Hình thức hoạt động:

- Trả lời câu hỏi, giải thích các hiện tượng tự nhiên xã hội

- Thi tìm ẩn số , tìm tên tác giả, tên anh hùng, một đinhgj lí, định luật, giải ô chữ

III- Chuẩn bị hoạt động:

1. Phương tiện:

- Các câu chuyện lịch sử về các anh hùng dân tộc.

- Các câu hỏi, câu đố, bài hát, các hiện tượng tự nhiên xã hội

- Đáp án

- Một số tiết mục văn nghệ, câu đố vui

- Giấy bút, dụng cụ khác

2. Tổ chức:

- Phân công trang trí phòng học.

- GVCN nêu chủ đề, nội dung, lớp chuẩn bị.

- Mỗi tổ cử 3 HS dự thi, các HS còn lại làm cổ động viên.

- Từng tổ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thanh viên

IV- Tiến hành hoạt động:     

1. Ổn định lớp:

2. Nội dung hoạt động:

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

 

 

 

 

 

- GVCN quan sát lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu trả lời:

 

1.Trần phú (Xã đức sơn, huyện đức thọ, Hà Tĩnh)

2. 19-12: ngày toàn quốc kháng chiến

22-12: Ngàynthành lập quân đội nhân dân việt nam.

3. Vì mùa đông ngày ngắn, mặt trời chiếu lệch, còn mùa hè ngày dài mặt trời chiếu thẳng góc xuống trái đất.

4. Nhạc và lời: Nguyễn Văn Tý

5. chim Ruồi, ong. Bay giật lùi  khi nó muốn thoát khỏi cái hoa mà nó chui vào túi mật.

6. Lê Lợi

7. 9 huyện, 1 thành phố.

8. Văn Lang

9. Nguyễn Viết Xuân

10. Đường chính.

 

GVCN tổng kết:

 

- GVCN phát thưởng, nhắc nhở HS có lòng tự hào và ý thức tôn trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp: “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

 

- Văn nghệ tập thể: Hành khúc đội

- HS lắng nghe

- Lớp trưởng điều khiển, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu thể lệ cuộc thi.

- Giới thiệu thành phần tham gia cuộc thi, ban giám khảo.

- Lớp phó học tập(trưởng ban giám khảo) nói rỏ quy tắc và cách thi

- Bốc thăm chọn câu hỏi, trong vòng 30 giây trả lời. nếu không trả lời được thì tổ khác co quyền trả lời, nếu tổ nào nhanh chongs đưa cờ thì tổ đó giành quyền trả lời. Nếu không có đội nào trả lời thì câu hỏi đó giành cho cổ động viên. Nếu không ai trả lời nữ thì người dẫn chương trình nêu đáp án

- Sau một thời gian quy định tổ nào nhiều nhiều điểm thì thắng

Bộ câu hỏi

1.Tổng bí thư đầu tiên của Đảng CSVN là ai? Quê quán ở đâu.?

 2. Cho  biết ý nghĩa của ngày(22-12) và ngày 19-12?

3. Tại sao mùa hè nhiệt độ lại cao hơn mùa đông?

4. Bài hát màu áo chú bộ đội nhạc và lời của ai?

5. Trong thiên nhhiên có một loài chim bay giật lùi? Đó là loài nào? giải thích?

6. Thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là ai? (Lê Hoàn, Nguyễn Trãi, Lê Lợi)

7. TP ta có bao nhiêu quận (huyện) và thành phố?

8. Tên của nước ta buổi  đầu thành lập là gì?

9. Hãy cho biết câu nói bất hủ này của ai?

“Nhằm thẳng quân thù mà bắn”

10. Ở Tỉnh ta nghĩa trang liệt sĩ nào lớn nhất?

 

- HS lắng nghe

- Lớp trưởng công bố kết quả cuộc thi

- HS lắng nghe

 

 

 

- Văn nghệ tập thể - Kết thúc buổi thảo luận.

 

3. Dặn dò:

- Chuẩn bị nội dung cho tiết sau:

- Chủ điểm: Mừng Đảng mừng xuân

- Nội dung : Thi tìm hiểu truyền thống văn hóa của quê hương

 

         

........................................................................................................................................

         

 

 

 

 

 

 

 

Ngày soạn: 4/01/2017

Chủ điểm tháng 1-2 :     MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

 

Tiết 9, 10:   SINH HOẠT VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

 

I- Yêu cầu giáo dục:

- Giáo dục cho HS long biết ơn Đảng và tình yêu quê hương đất nước

- Tự hào yêu mến quê hương.

- Tôn trọng giữ gìn, bảo vệ những nét đẹp văn hoá.

- Động viên tinh thần học tập, rèn luyện và tạo thêm điều kiện để các em hiểu biết lẫn nhau . Phát huy tiềm năng văn nghệ lớp.

II- Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

- Những bài hát, bài thơ, câu chuyện, ... ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương, đất nước và mùa xuân.

2. Hình thức hoạt động:

- Giao lưu văn nghệ với các loại hình đa dạng như thi, đố, hát nối.

III- Chuẩn bị hoạt động:

1. Phương tiện:

 Bài hát về truyền thống quê hương đất nước.

Hệ thống các câu hỏi, câu đố và đáp án kèm theo.

2. Tổ chức:

Phân công trang trí phòng học.

GVCN nêu chủ đề, nội dung, lớp chuẩn bị.

GVCN cán bộ lớp hội ý tổ chức lớp.

IV- Tiến hành hoạt động:

1. Ổn định lớp:

2. Nội dung hoạt động:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

- GVCN tuyên bố lí do buổi sinh hoạt.

- GVCN nêu hình thức sinh hoạt: Thi đua giữa các tổ dưới sự hướng dẫn của lớp trưởng

 

 

 

- Hình thức thi đua: Gồm hai phần thi:

Phần 1: hái hoa dân chủ

- Hái hoa dân chủ tìm hiểu truyền thống văn hóa của quê hương.

- Phần 2: - giao lưu văn nghệ

 

 

- GVCN quan sát lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN sơ kết:

Nhận xét các câu trả lời và bổ sung thêm

Đánh giá điểm mỗi tổ.

- GVCN quan sát lớp

 

 

 

 

 

- GVCN sơ kết:

Đánh giá điểm mỗi tổ.

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

- GVCN quan sát lớp

 

 

 

 

- GVCN tổng kết:

Nhận xét các tổ

Đánh giá xếp hạng từng tổ.

- GVCN phát thưởng, nhắc nhở HS vui Tết lành mạnh, an toàn, chuẩn bị bài tốt sau Tết

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

 

- Văn nghệ tập thể: Mùa xuân và tuổi thơ. Nhạc và lời: Bùi Anh Tú

- HS lắng nghe

* Giao lưu

- Lớp trưởng lần lượt nêu các câu hỏi, câu đố mỗi tổ tiến hành giao lưu .

- Lớp trưởng giới thiệu đại biểu, chia tổ thi đua

Phần 1:

- Hái hoa dân chủ tìm hiểu truyền thống văn hóa của quê hương.

- Lớp trưởng mời đại diện các tổ chọn câu hỏi, đọc và trả lời

1.) Cho biết loài hoa đặc trưng cho mùa xuân ở miền Bắc và miền Nam của nước ta?

Trả lời:

- miền Bắc : hoa Đào

-  miền Nam: hoa Mai

2.) Kể tên một vài trò chơi dân gian trong dịp Tết

Trả lời: Chơi ô quan, Đá cầu, Kéo co, Nhảy dây, Cướp cờ, Đập niêu…

3.) Em hãy cho biết ngày đầu xuân ở Việt Nam, chúng ta thường làm một việc gì để nhớ tổ tiên?

Trả lời: Tảo mộ

3.) Kể tên một vài món ăn truyền thống trong dịp Tết

Trả lời: Bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, thịt kho nước dừa, canh khổ qua hầm…

- Lớp trưởng mời GVCN sơ kết vòng 1

- HS lắng nghe

 

Phần 2: Giao lưu văn nghệ giữa các tổ

Yêu cầu các đội kể tên bài hát và tác giả theo chủ đề  câ ngợi đảng, mùa xuân, quê hương.

- Các đội lần lượt bốc thăm hát bài hoặc đoạn coa từ: đất nước, đảng, mùa xuân, tình bạn.

- Các đội tiến hành theo yêu cầu của người dẫn chương trình. đội nào đến lượt mà “bị tắc” coi như thua cuộc. Lượt đó dành thời gian cho cổ động viên

- Ban giám khảo cho điểm mỗi đội lên bảng.

- Ngoài ra còn dành cho cổ động viên các câu hỏi phụ

 

- Lớp trưởng mời GVCN nhận xét, tổng kết

 

 

- Lớp trưởng công bố kết quả cuộc thi

- HS lắng nghe

- Văn nghệ tập thể - Kết thúc buổi thảo luận.

 

3. Dặn dò:

- Chuẩn bị nội dung cho tiết sau:

- Chủ điểm: Mừng Đảng mừng xuân

- Nội dung : Xây dựng kế hoạch thực hiện “Trường xanh – sạch – đẹp”

 

*******************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày soạn: 6/01/2017

 

Chủ điểm tháng 1-2 :  MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

 

Tiết 11, 12:                         XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

                      THỰC HIỆN “TRƯỜNG XANH – SẠCH – ĐẸP”

 

I- Yêu cầu giáo dục:

Hiểu rõ ý nghĩa việc xây dựng, môi trường xanh, sạch, đẹp đối với sức khoẻ con người, chất lượng học tập

Biết gắn bó, yêu thương trường lớp.

Tích cực tham gia xây dựng kế hoạch thực hiện: “Trường xanh – sạch – đẹp ”.

II- Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

Làm vệ sinh trường lớp, trang trí lớp.

Trồng cây xanh, chăm sóc cây, bồn hoa.

2. Hình thức hoạt động:

Thảo luận xây dựng nội dung, kế hoạch thực hiện.

III- Chuẩn bị hoạt động:

1. Phương tiện:

Bản dự thảo nội dung kế hoạch “Trường xanh – sạch – đẹp ”.

Câu hỏi thảo luận.

2. Tổ chức:

Phân công trang trí phòng học.

GVCN nêu chủ đề, nội dung, lớp chuẩn bị.

GVCN cán bộ lớp hội ý tổ chức lớp.

IV- Tiến hành hoạt động:

1. Ổn định lớp:

2. Nội dung hoạt động:

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

- GVCN tuyên bố lí do buổi sinh hoạt.

- GVCN nêu hình thức sinh hoạt: Thảo luận giải quyết tình huống, xây dựng và thực hiện kế hoạch xây dựng “Trường xanh – sạch – đẹp” dưới sự hướng dẫn của lớp trưởng

Phần 1: Thảo luận giải quyết tình huống

Phần 2: Xây dựng và thực hiện kế hoạch xây dựng “Trường xanh – sạch – đẹp”

- GVCN giao cho lớp trưởng điều khiển lớp

- GVCN quan sát lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN sơ kết:

Nhận xét các kết quả thảo luận và bổ sung thêm

Đánh giá kết quả thảo luận của từng tổ.

- GVCN quan sát lớp

 

 

 

 

- GVCN tổng kết:

Nhận xét nội dung của từng kế hoạch

Đánh giá tính khả thi của từng kế hoạch.

- GVCN nhắc nhở HS biết giữ gìn vệ sinh trường lớp, có ý thức chăm sóc cây xanh, cây kiểng để tạo một môi trường học tập “Xanh – Sạch – Đẹp”

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

 

- Văn nghệ tập thể: Mái trường mến yêu

- HS lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

- Lớp trưởng giới thiệu đại biểu, chia tổ thảo luận

Phần 1: Thảo luận giải quyết tình huống

- Lớp trưởng lần lượt đưa ra các tình huống và mời các tổ thảo luận đưa ra phương án giải quyết tình huống đưa ra – đại diện tổ trình bày kết quả thảo luận

Trong giờ ra chơi:

1.) Hai bạn học sinh ngồi trò chuyện dưới sân trường, mồ hôi nhễ nhại, tay này cầm tập che đầu, tay kia cầm tập quạt

2.) Hai bạn học sinh đi dạo dọc theo hành lang lớp học, vừa đi vừa đùa giỡn vừa ăn bánh kẹo vừa xả rác

- Lớp trưởng mời GVCN sơ kết vòng 1

- HS lắng nghe

 

Phần 2: Xây dựng và thực hiện kế hoạch xây dựng “Trường xanh – sạch – đẹp”

- Lớp trưởng mời đại diện các tổ trình bày kế hoạch đã chuẩn bị trước và phương án thực hiện kế hoạch đã đề ra

- Tập thể lớp thực hiện vệ sinh lớp, trang trí mảng xanh cho lớp học tạo một môi trường học tập trong lành, xanh, sạch, đẹp

- Lớp trưởng mời GVCN nhận xét, tổng kết

- HS lắng nghe

 

 

 

- Văn nghệ tập thể - Kết thúc buổi thảo luận.

 

3. Dặn dò:

- Chuẩn bị nội dung cho tiết sau:

- Chủ điểm: Tiến bước lên Đoàn

- Nội dung : Thi tìm hiểu về truyền thống của Đoàn

 

 

***********************************************

         

         

         

 

Ngày soạn: 01/03/2017

Chủ điểm tháng 3 :                    TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

 

           Tiết 13: THI TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐOÀN

 

I- Yêu cầu giáo dục:

- Nhận thức được ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26 – 3.  Những mốc lịch sử của Đoàn, những gương Đoàn viên tiêu biểu.

- Tự hào và yêu mến tổ chức Đoàn. Học tập, rèn luyện theo tinh thần tiên phong của Đoàn.

II- Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

- Lịch sử ngày thành lập Đoàn.

- Những truyền thống của Đoàn TNCS HCM.

2. Hình thức hoạt động:

- Phút sinh hoạt truyền thống.

- Kể chuyện gương sáng Đoàn viên.

III- Chuẩn bị hoạt động:

1. Phương tiện:

- Các tư liệu tìm hiểu về truyền thống của Đoàn.

- Một số tiết mục văn nghệ.

2. Tổ chức:

- GVCN và cán bộ lớp hội ý.

- Phân công trang trí.

IV- Tiến hành hoạt động:

1. Ổn định lớp:

2. Nội dung hoạt động:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

- GVCN tuyên bố lí do buổi sinh hoạt.

- GVCN nêu hình thức sinh hoạt: Gồm hai phần:

Phần 1: Sinh hoạt truyền thống: Lịch sử ngày thành lập Đoàn, những truyền thống của Đoàn TNCS HCM, gương sáng Đoàn viên: Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Lý Tự Trọng

Phần 2: Sinh hoạt văn nghệ chủ đề ca ngợi tổ chức Đoàn TNCS HCM

- GVCN giao cho lớp trưởng điều khiển lớp

- GVCN quan sát lớp

 

 

 

- GVCN sơ kết:

Nhận xét các nội dung và bổ sung thêm

Đánh giá kết quả thực hiện của từng tổ.

- GVCN quan sát lớp

 

 

 

- GVCN tổng kết:

Nhận xét từng tiết mục

Đánh giá cho điểm từng tiết mục.

- GVCN phát thưởng, nhắc nhở HS phát huy tính tích cực, năng động của tuổi trẻ để sống có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

- Văn nghệ tập thể: Nối vòng tay lớn

- HS lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lớp trưởng giới thiệu đại biểu, chia tổ thảo luận

Phần 1: Sinh hoạt truyền thống

- Lớp trưởng mời đại diện các tổ trình bày nội dung được phân công chuẩn bị

- Lớp trưởng mời GVCN sơ kết vòng 1

- HS lắng nghe

 

Phần 2: Sinh hoạt văn nghệ chủ đề ca ngợi tổ chức Đoàn TNCS HCM

- Lớp trưởng giới thiệu các tiết mục văn nghệ theo trình tự đăng ký

- Lớp trưởng mời GVCN nhận xét, tổng kết

- HS lắng nghe

 

- Lớp trưởng công bố kết quả cuộc thi

 

 

 

- Văn nghệ tập thể - Kết thúc buổi thảo luận.

3. Dặn dò:

Chuẩn bị nội dung cho tiết sau:

Chủ điểm: Tiến bước lên Đoàn

Nội dung : Trao đổi kế hoạch rèn luyện theo gương sáng Đoàn viên

V- Tổng kết – Rút kinh nghiệm:

Ngày soạn: 2/03/2017

      Chủ điểm tháng 3 :          TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

 

Tiết 14:                               TRAO ĐỔI KẾ HOẠCH

                       RÈN LUYỆN THEO GƯƠNG SÁNG ĐOÀN VIÊN

 

I- Yêu cầu giáo dục:

- Hiểu rõ những phẩm chất, năng lực tốt đẹp của gương sáng Đoàn viên.

- Cảm phục và yêu mến các gương sáng Đoàn viên.

- Xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện theo gương sáng Đoàn viên.

II- Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

- Tên tuổi các gương sáng Đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ

- Kế hoạch học tập, rèn luyện theo gương sáng Đoàn viên.

2. Hình thức hoạt động:

- Trao đổi, thảo luận, xây dựng kế hoạch rèn luyện .

III- Chuẩn bị hoạt động:

1. Phương tiện:

- Các gương sáng Đoàn viên, câu hỏi thảo luận, bản kế hoạch rèn luyện của cá nhân.

2. Tổ chức:

- GVCN và cán bộ lớp hội ý.

IV- Tiến hành hoạt động:

1. Ổn định lớp:

2. Nội dung hoạt động:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

- GVCN tuyên bố lí do buổi sinh hoạt.

- GVCN nêu hình thức sinh hoạt: Thảo luận xây dựng kế hoạch dưới sự điều khiển của lớp trưởng

- GVCN giao cho lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận

- GVCN quan sát lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN tổng kết:

Nhận xét từng nội dung thảo luận

Đánh giá kế hoạch rèn luyện của từng tổ.

- GVCN nhắc nhở HS có ý thức học tập các gương sáng Đoàn viên trong học tập, trong lao động để trở thành con người có ích cho xã hội

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

 

- Văn nghệ tập thể: Tiến lên Đoàn viên

- HS lắng nghe

 

 

 

- Lớp trưởng giới thiệu đại biểu, chia tổ thảo luận

- Lớp trưởng mời đại diện các tổ trình bày nội dung thảo luận

1.) Nêu tên  các Đoàn viên thanh niên đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Hãy kể về một trong những tấm gương hi sinh anh dũng đó.

2.) Hãy kể một tấm gương Đoàn viên thanh niên vượt khó lên trong học tập, lao động, sản xuất mà bạn biết.

3.) Trình bày kế hoạch rèn luyện  theo gương sáng Đoàn viên.

4.) Tóm tắt kế hoạch rèn luyện của lớp.

5.) Hãy kể tên các bài hát và tác giả về Đoàn. Trình bày bài hát về gương sáng Đoàn viên.

- Lớp trưởng mời GVCN nhận xét, tổng kết

- HS lắng nghe

 

 

 

 

 

- Văn nghệ tập thể - Kết thúc buổi thảo luận.

 

3. Dặn dò:

Chuẩn bị nội dung cho tiết sau:

Chủ điểm: Hòa bình hữu nghị

V- Tổng kết – Rút kinh nghiệm:

 

 

**************************************

 

 

 

Ngày soạn: 02/ 04/2017

 

 Chủ điểm tháng 4 :             HÒA BÌNH HỮU NGHỊ

 

                  Tiết 15: SINH HOẠT VĂN NGHỆ MỪNG NGÀY 30/4

 

I- Yêu cầu giáo dục:

- Ý thức được ý nghĩa to lớn của ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

- Có lòng tự hào dân tộc, thái độ trân trọng và biết ơn cha anh đã hi sinh xương máu vì sự nghiệp thống nhất đất nước.

- Luyện tập các kỹ năng tham gia các hoạt dộng văn nghệ tập thể.

II- Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

- Những tấm gương hi sinh quên mình vì độc lập nước nhà

- Truyền thống chiến đấu ngoan cường, chịu đựng gian khổ của đồng bào ta.

- Ý nghĩa quan trọng của ngày 30 – 4 ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

2. Hình thức hoạt động:

- Hoạt cảnh, hát về 30 – 4, ngâm thơ.

III- Chuẩn bị hoạt động:

1. Phương tiện:

- Trang phục biểu diễn.

- Giấy bút, tranh ảnh, keo dán, hoa một số bài hát, bài thơ.

2. Tổ chức:

- Giáo viên chủ nhiệm và cán bộ lớp hội ý.

IV- Tiến hành hoạt động:

1. Ổn định lớp:

2. Nội dung hoạt động:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

- GVCN tuyên bố lí do buổi sinh hoạt.

- GVCN nêu hình thức sinh hoạt: Thi đua văn nghệ giữa các thành viên trong lớp với mọi hình thức thể hiện: Đơn ca, Song ca, Tam ca, Tốp ca, Ca múa … các tiết mục ngâm thơ, hoạt cảnh …dưới sự điều khiển chương trình của lớp phó Văn – Thể - Mỹ

- GVCN giao cho lớp phó Văn – Thể - Mỹ điều khiển lớp

- GVCN quan sát lớp

 

GVCN tổng kết:

Nhận xét các tiết mục

Đánh giá xếp hạng từng tiết mục.

- GVCN phát thưởng, nhắc nhở HS ngoài chăm chỉ học tập phải biết chọn lựa các hình thức vui chơi, giải trí lành mạnh

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

 

- Văn nghệ tập thể: Tiến về Sài Gòn

- HS lắng nghe

 

 

 

 

 

 

- Lớp phó Văn – Thể - Mỹ giới thiệu đại biểu, giới thiệu các tiết mục đã đăng ký trước, mời các bạn trình bày các tiết mục theo thứ tự bốc thăm

- Lớp phó Văn – Thể - Mỹ mời GVCN nhận xét, tổng kết

- HS lắng nghe

- Lớp phó Văn – Thể - Mỹ công bố kết quả cuộc thi

- HS lắng nghe

- Văn nghệ tập thể: Giải phóng miền Nam - Kết thúc buổi thảo luận.

 

 

3. Dặn dò:

Chuẩn bị nội dung cho tiết sau:

V- Tổng kết – Rút kinh nghiệm:

         

          **************************************

 

 

 

 

 

         

         

 

 

 

Ngày soạn: 2/04/2017

 

Chủ điểm tháng 4 :            HÒA BÌNH HỮU NGHỊ

 

                Tiết 16:                             HỘI VUI HỌC TẬP

 

I. Yêu cầu giáo dục:

- Ôn luyện những kiến thức của các môn học, chuẩn bị tốt cho kì thi HKII. Đồng thời  là dịp để các em trao đổi kinh nghiệm học tập tốt.

- Rèn luyện kỹ năng hoạt động tập thể

- Có thái độ tích cực và hứng thú với các hoạt động hội vui học tập.

II. Nội dung hình thức hoạt động.

a, Nội dung

-  Kiến thức các môn hoc

-  Phương pháp học tập để đạt điểm  cao trong thi HK2

b. Hình thức hoạt động

- Thi trả lời nhanh

- Văn nghệ

III. Chuẩn bị hoạt động

a. Về phương tiện hoạt động

- Phiếu các câu hỏi của các môn học

- Phần thưởng(nếu có)

b. Về tổ chức

* Giáo viên chủ nhiệm

- Giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp

- Liên hệ với giáo viên bộ môn để cung cấp câu hỏi

- Định hướng HS ôn tập câu hỏi

* Học sinh:

- Cán bộ lớp họp bàn kế hoạch thực hiện

- Từng tổ họp phân công chuẩn bị của tổ mình

- Cử ban giám khảo, người điều khiển chương trình

-  Mời giáo viên bộ môn, phân công trang trí lớp.

IV. Tiến hành hoạt động

-  Bàn ghế sắp theo hình chữ U. phía trước là bàn giám khảo. Bên cạnh là bàn các đội thi.

- Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

* Hoạt  động thi trả lời nhanh.

   - Người điều khiển chương trình  mời các đội thi ngồi vào vị trí của mình.

   - Ban giám khảo nêu yêu cầu nội dung thi và cách thức thi.

   - Yêu cầu: Mỗi câu hỏi chỉ được  trả lời trong 2 phút.

   - Nội dung: Đã cho

   - Cách thức thi: Bốc thăm câu hỏi, người dẫn chương trình đọc câu hỏi các đội suy nghỉ trong vong 1 phút.  Khi nào có hiệu lệnh  đội nào giơ tay  trước thì đội đó dành quyền trả lời.  Nếu trả lời không đúng hoặc còn thiếu thì mời các đội khác. Điểm sẻ ghi cho đội trả lời đúng. Nếu các đội k tra lời thì mời khán giả.

   - Ban giám khảo theo dõi ghi điểm, đánh giá.

   - Kết thúc cuộc thi BGK công bố điểm cho các đôi.

   - Phát thưởng(nếu có)

V. Kết thúc:

   - GVCN nhận xét, tuyên dương, động viên.

   - Dặn dò kế hoạch tháng 5.

 

**************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày soạn: 2/05/2017

      Chủ điểm tháng 5 :          BÁC HỒ KÍNH YÊU

 

Tiết 17:       TÌM HIỂU 5 ĐIỀU BÁC HỒ  DẠY VỚI THIẾU NHI

 

I.Yêu cầu giáo dục:

Giúp HS:

- Hiểu rõ hơn 5 điều Bác Hồ dạy với thiếu nhi

- Có thái độ tích cực  thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thể hiện trong học tập  và rèn luyện  hằng ngày ở trường, gia đình và xã hội .

II. Nội dung và hình thức hoạt động

a. Nội dung:

- 5 điều Bác Hồ dạy với thiếu nhi

- Những ví thực tế về gương đội viên  thực hiện tốt 5 điều Bác dạy.

b. Hình thức hoạt động:

- Thi giữa các tổ HS

- Biểu diễn văn nghệ

III. Chuẩn bị  hoạt động:

a. Phương tiện hoạt động

- Tư liệu về 5 điều BH dạy

- Một vài gương đội viên thực hiện tốt 5 điều Bác dạy

b. Về tổ chức

- GVCN giao nhiệm vụ cho ban cán sự lớp tổ chức hoạt động

- HS:

+ Đội ngũ cán bộ lớp  bàn xây dựng kế hoạch

+ Xen kẻ một số tiết mục văn nghệ

+ Chuẩn bị trang trí lớp: ảnh Bác, lọ hoa, khăn bàn

IV. Tiến hành hoạt động

- Nêu  lí do hoạt động, giới thiệu đại biểu ban giám khảo

- Từng tổ lên trình bày 5 điều BH dạy, đồng thời giới thiệu những thành tích của tổ trong năm học

- BGK chấm điểm theo thang điểm như sau:

+ Nhanh nhẹn, mạnh dạn: 1 điểm

+ Trình bày to, rõ ràng, lưu loát, đúng nội dung: 2 điểm

+ Đạt được nhiều kết quả tốt trong quá trình phấn đấu  làm theo 5 điều Bác day: 2 điểm.

- Xen kẻ giữa các đội thi là tiết mục văn nghệ hát về Bác Hồ

- Kết thúc cuộc thi BGK công bố kết quả

- Phát thưởng

V. Kết thúc hoạt động

- GVCN đánh giá kết quả, ý thức của HS

- Động viên, tuyên dương HS cố gắng học và làm theo 5 điều Bác dạy.

     

***************************************

 

Ngày soạn: 2/05/2017

Chủ điểm tháng 5 :                    BÁC HỒ KÍNH YÊU

 

Tiết 18: THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ

                   “BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI – THIẾU NHI VỚI BÁC HỒ”

 

I- Yêu cầu giáo dục:

Giúp học sinh có thêm hiểu biết về tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi, về những quan tâm đặc biệt của Bác đối với thiếu nhi.

Tôn trọng, kính yêu và biết ơn Bác.

Rèn luyện một số kỹ năng tham gia hoạt động như: trình bày ý kiến, nghe ý kiến của bạn…

II- Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

Những tình cảm đặc biệt mà Bác dành cho thiếu nhi.

Những tấm gương thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác dạy.

2. Hình thức hoạt động:

Trao đổi thảo luận.

Kể chuyện về Bác Hồ

Biểu diễn văn nghệ.

III- Chuẩn bị hoạt động:

1. Phương tiện:

Những câu chuyện có nội dung cảm động, những bài thơ, bài hát về Bác có tình cảm thiếu nhi.

Sưu tầm ảnh Bác.

2. Tổ chức:

Giáo viên chủ nhiệm và cán bộ lớp hội ý.

IV- Tiến hành hoạt động:

1. Ổn định lớp:

2. Nội dung hoạt động:

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

 

- GVCN tuyên bố lí do buổi sinh hoạt.

- GVCN nêu hình thức sinh hoạt: Thi đua giữa các tổ dưới sự hướng dẫn của lớp trưởng

- Hình thức thi đua: Gồm hai phần thi:

Phần 1: Kể những câu chuyện, ngâm những bài thơ, biểu diễn văn nghệ chủ đề tình cảm giữa Bác Hồ và thiếu niên nhi đồng

Phần 2: Thảo luận nội dung “Điều em đã, đang và sẽ làm để học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- GVCN giao cho lớp trưởng điều khiển lớp sinh hoạt thi đua

- GVCN quan sát lớp

 

 

 

 

- GVCN sơ kết:

Nhận xét các tiết mục

Đánh giá điểm mỗi tổ.

- GVCN quan sát lớp

 

 

 

 

- GVCN sơ kết:

Nhận xét các nội dung thảo luận

Đánh giá điểm mỗi tổ.

- GVCN phát thưởng, giáo dục HS lòng yêu kính Bác Hồ, có ý thức học tập học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để ứng dụng vào trong cuộc sống

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

 

- Văn nghệ tập thể: Bác Hồ người cho em tất cả

- HS lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lớp trưởng giới thiệu đại biểu, chia tổ thi đua

Phần 1: Kể những câu chuyện, ngâm những bài thơ, biểu diễn văn nghệ chủ đề tình cảm giữa Bác Hồ và thiếu niên nhi đồng

- Lớp trưởng mời đại diện cá tổ trình bày tiết mục đã chuẩn bị trước

- Lớp trưởng mời GVCN sơ kết phần 1

- HS lắng nghe

 

Phần 2: Thảo luận nội dung “Điều em đã, đang và sẽ làm để học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận

- HS thảo luận theo đơn vị tổ

- Lớp trưởng mời GVCN sơ kết phần 2

- HS lắng nghe

 

- Lớp trưởng công bố kết quả cuộc thi

 

 

 

- Văn nghệ tập thể

 

 

3. Dặn dò:

Chuẩn bị nội dung cho tiết sau:

Chủ điểm: Bác Hồ kính yêu

Nội dung : Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 19/5

V- Tổng kết – Rút kinh nghiệm:

         

 

*************************************

Tác giả bài viết: Đặng Thị Thanh Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CV 1112/UBND-TP

Công văn triển khai thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

Thời gian đăng: 07/08/2019

lượt xem: 34 | lượt tải:9

TLTH

TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 CHO HỌC SINH THPT

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 106 | lượt tải:21

Công văn 5729/SGDĐT-VP

Công văn 5729/SGDĐT-VP V/v tăng cường sử dụng phần mềm chuyên nghành

Thời gian đăng: 26/12/2018

lượt xem: 103 | lượt tải:66

5512/SGDĐT-VP

Công văn số 5512/SGDĐT-VP ngày 17/12/2018 về việc nghỉ học kỳ I năm học 2018-2019 và Tết Dương lịch 2019

Thời gian đăng: 20/12/2018

lượt xem: 114 | lượt tải:31

5483/SGDĐT-QLT

Hướng dẫn việc chuyển trường đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở

Thời gian đăng: 18/12/2018

lượt xem: 76 | lượt tải:55

20/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông

Thời gian đăng: 20/12/2018

lượt xem: 107 | lượt tải:35

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 135 | lượt tải:41

Nghị đinh 88/2017/NĐ_CP

Nghị đinh 88/2017/NĐ_CP

Thời gian đăng: 14/05/2019

lượt xem: 72 | lượt tải:23
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây